Skip to Content
Sign In
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯNG TRẠCH

Bài Viết Học Sinh

Trường học miền núi tưởng niệm 64 chiến sĩ hi...

Ngày 14/3, cán bộ, giáo viên và học sinh của trường Tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện...

Hai nam sinh lớp 12 chế tạo cánh tay robot điều...

Nhằm khắc phục một phần khó khăn cho người khuyết tật cánh tay trong hòa nhập cuộc sống và tiếp...

Khâm phục nghị lực nữ sinh mồ côi cha giành...

Nhà đông anh em, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau yếu, nhưng suốt 12 năm qua, em Nguyễn Thị Ngân...

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯNG TRẠCH

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 946250718. Email: th_so1hungtrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso1hungtrach.edu.vn